Den Ouden Steegh ('''wij''), gevestigd in Nederland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Den Ouden Steegh acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

 

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website en Diensten.

 

Privacy- en cookie verklaring

We zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. De privacy van bezoekers wordt door ons gerespecteerd en vertrouwelijk behandeld. In deze privacyverklaring informeren we u over privacygevoelige aspecten van onze dienstverlening en website. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Den Ouden Steegh. De wijze van verwerking van persoonsgegevens wordt door Den Ouden Steegh gedaan conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring legt Den Ouden Steegh uit welke persoonsgegevens Den Ouden Steegh gebruikt en met welk doel dit wordt gedaan. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te hebben gelezen en geaccepteerd. Graag uw aandacht voor hetgeen hieronder vermeldt.

 

Doeleinden verwerking

Deze gegevens worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening voor u, zoals met u overeengekomen op basis van de tussen ons gesloten overeenkomst of uw websitegebruik. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. De persoonsgegevens worden enkel voor het beoogde doel gebruikt.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Voor het verrichten van de aangeboden diensten.
  • Om met u in in contact te kunnen komen.
  • Toezenden van nieuwsbrieven, acties en promoties op basis van uw toestemming.
  • Het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.
  • Het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van ons bedrijf.
  • Levering en facturatie van onze producten, ter uitvoering van uw verzoek.

 

Verwerking persoonsgegevens

Wij beschikken over uw persoonsgegevens op twee verschillende wijzen. Wij maken daarbij onderscheid tussen persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt en persoonsgegevens die – om technische redenen – automatisch aan ons worden doorgegeven door gebruik van cookies.

Wanneer u contact met Den Ouden Steegh wilt opnemen middels het contactformulier (of op andere wijze), vraagt Den Ouden Steegh u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Den Ouden Steegh. De enige persoonsgegevens die op de website van Den Ouden Steegh worden opgeslagen zijn de gegevens van het contactformulier (naam en mailadres).

 

Cookies

Bij het aanbieden van elektronische diensten en/of producten maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. De cookies worden gebruikt om internetgedrag(klikgedrag) van bezoekers te analyseren voor het verbeteren van onze dienstverlening en websitegebruik.

Tracking cookies
Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze klanten (websitebezoekers), zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services , op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Google analytics 

Wij gebruiken de dienst “Google Analytics” om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Den Ouden Steegh om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacy beleid van Google en priacy beleid van Google Analytics.

 

Beveiliging en bewaartermijnen 

Den Ouden Steegh neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Enkel noodzakelijke personen hebben toegang tot uw persoonsgegevens, welke afgeschermd en gecontroleerd worden. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in functie van onze relatie tot u.

 

Inzage, correctie en verwijdering.

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Via de email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met pricacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgevens gevestigd in Den Haag, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 

Derden

In het geval wij gebruik maken van derde partijen om persoonsgegevens te verwerken, zullen wij met die partij een verwerkingsovereenkomst aangaan. Den Ouden Steegh verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden, zonder uw toestemming te hebben verkregen.

Wanneer via de website van Den Ouden Steegh wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing. Deze privacyverklaring geldt enkel voor de website van Den Ouden Steegh.

Bij uitzondering moeten wij soms uw persoonsgegevens zonder uw toestemming vrijgeven, bijvoorbeeld als we daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijk situaties vooraf te informeren.

 

Social media

Op onze website zijn buttons opgenomen van social media. Deze werken door middel van stukjes code die van die media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze codes worden cookies geplaatst die door deze bedrijven uitgelezen kunnen worden. Dit wordt gebruikt om de websitebezoeker te herkennen wanneer deze ingelogd is op een sociaal netwerk. Voor de cookies, die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven (bijv. Facebook, Instagram, Pinterest, Google Plus) Houdt u er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaringen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaringen te raadplegen.

De meubels worden gratis bezorgd in Nederland. Met uitzondering van de eilanden.